Pob hwyl i’r byd gwleidyddol…

Yn y blynyddoedd diwethaf dwi wedi cymryd y cyfle i wneud sylwadau ar amrywiaeth o faterion gwleidyddol ac i ymgyrchu ar gyfer ymgeiswyr Llafur ar draws Gogledd Cymru yn ogystal â sefyll mewn etholiadau fy hun. Bydd hyn yn dod i ben wythnos nesa, pan fyddaf yn dechrau swydd newydd fel Prif Weithredwr sefydliad sy’n rhoi cyngor i ddinasyddion yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Mae’n gyfle cyffrous newydd, yn rhoi at ei gilydd fy awydd i helpu pobl â fy mhrofiad o arwain sefydliadau. Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu llawer o bobl ydy cynllunio eu harian. Roeddwn i’n meddwl y gallwn gyfrannu at hyn drwy hyfforddi fel athro mathemateg, ond bydd y cyfle newydd hwn yn gwneud defnydd gwell o fy sgiliau a phrofiad.

Yn fy rôl newydd, byddaf yn gwneud sylwadau ar ran y sefydliad dwi’n gweithio i – ac felly byddai’n ddryslyd ac yn amhriodol os oeddwn yn gwneud sylwadau personol a allai gyfaddawdu amhleidioldeb gwleidyddol y sefydliad. Felly, ni fyddaf yn blogio na trydari yn bersonol o hyn ymlaen.

Gyda dymuniadau gorau i chi i gyd.

Taliesin

Advertisements

What do you think?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s