Rhagor o wleidyddiaeth?

Dwi wedi penderfynu gofyn am enwebiad y Blaid Lafur dros Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn etholiad Mai 2016.

Er nad ydw i’n cytuno efo’r system o gael un person yn penderfynu ar blismona dros Ogledd Cymru, yr unig ffordd o sicrhau cyfathrebiad go dda efo cymunedau a chytundeb eang ar beth sy’n bwysig ydy ethol Comisiynydd sydd eisiau sicrhau hyn.

Pedwar blynedd yn ôl roedd rhaid imi ddiswyddo er mwyn sefyll. Tro ‘ma mae gen i swydd di-gwleidyddol. Byddaf yn cadw’r ddau ar wahân ond yn parhau yn y swydd wrth ymgyrchu yn fy amser fy hun. Gawn ni weld beth sy’n digwydd…

.

Advertisements

What do you think?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s