Pam dwi’n sefyll i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Mae trosedd a phlismona yn rhy bwysig i’w adael yn nwylo un person. “A fo ben bid bont” bydd fy sail os caf fy ethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Buaswn yn gosod blaenoriaethau clir: y dioddefwyr sydd fwyaf angen help, atal troseddu, lleihau aildroseddu a dysgu o gamgymeriadau. Buaswn yn cynal cyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd ar draws Gogledd Cymru a threfnu “walk abouts” efo cynrychiolwyr etholedig, swyddogion yr heddlu lleol a swyddogion cefnogi cymuned, yn enwedig yn y 100 “hot spots” gwaethaf pob blwyddyn er mwyn sicrhau ymgysylltiad da â chymunedau ac i adolygu gwelliant.

Dwi wedi gweithio ar lefel uwch mewn llywodraeth leol a’r sector gwirfoddol, yn canolbwyntio bob amser ar wella gwasanaethau drwy bartneriaeth a chydweithredu o fewn ac ar draws sefydliadau. Fel Prif Weithredwr Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru gwelais y byddai’r swydd newydd angen rhywun onest i adeiladu consensws efo cymunedau. Dyna paham wnes i ymddiswyddo i roi fy hun ymlaen fel yr ymgeisydd Llafur. Yn anffodus, wnaeth mwy o bobl penderfynu foicotio’r etholiad na pleidleisiodd. Dwi’n deall eu rhesymeg – ond mae’r system yma am y ddau dymor nesaf felly mae angen i ni berswadio pobl i ethol Comisiynydd blaengar a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Dwi’n gweithio yng Nghaernarfon ac yn byw yn Llandrillo yn Rhos. Dwi’n Ysgrifennydd Plaid Lafur Gorllewin Clwyd, Cadeirydd y Blaid Gydweithredol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Roeddwn yn Ymgeisydd Llafur yn Isetholiad Ynys Môn ar gyfer y Cynulliad yn 2013. Dwi wedi ymgyrchu yn rheolaidd i Lafur ar draws Gogledd Cymru a byddaf yn gwneud hyn ar gyfer yr etholiadau ym mis Mai – os caf fy newis fel ein hymgeisydd PCC neu beidio.

Dwi’n falch iawn o gefnogaeth y Blaid Gydweithredol ac os caf fy newis byddaf yn sefyll fel Ymgeisydd Llafur a Chydweithredol.

Advertisements

What do you think?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s