Difethwch dreth y llofft sbâr!

16 Mawrth 2013

Be mae’r Democratiaid Rhyddfrydol (Lib Dems) a’r Torïaid yn deud yw pwrpas y polisi yma ydy gwneud yn siŵr bod mwy o dai fforddiadwy ar gael. Ond does ‘na ddim tai ar gael i bobl sy’n cael eu heffeithio symud i. Syniad gwell byddai adeiladu mwy o dai. Buasai hynny yn helpu’r economi, cael mwy o bobl mewn swyddi, codi arian i’r llywodraeth trwy drethi a gostwng budd-daliadau. Mae ‘na siawns iddyn nhw newid cwrs yn y Gyllideb ar Dydd Mercher – gobeithio bydden yn sylwi ar y gwrthdystiadau.

Advertisements

What do you think?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s