Rhaid gweithio gyda’n gilydd i ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Llafur yng Ngogledd Cymru

To read this message in English click here

Mae Winston Roddick – ein Comisiynydd “annibynnol” – wedi gwneud fawr ddim ac wedi bod bron yn anweledig ers yr etholiad ym mis Tachwedd 2012. Yn yr etholiad hwnnw roeddwn yn agos iawn i ennill – er gwaethaf nifer isel iawn yn pleidleisio yn sgîl gwrthwynebiad i’r syniad o gael Comisiynydd. Mae angen i ni gael neges glir i bleidleiswyr Llafur sy’n gwrthwynebu’r system: trwy bleidleisio am Gomisiynydd Llafur ni fyddwch yn boliticeiddio plismona, ond yn pleidleisio am rywun sydd â hanes difrifol o reoli gwasanaethau cyhoeddus, sydd â gonestrwydd a bydd yn canolbwyntio ar wella gwasanaethau drwy bartneriaeth a chydweithredu.

Bydd yr etholiad yma yn wahanol iawn i’r tro diwethaf. Pam?

  • Bydd cefnogwyr Llafur yn mynd i’r orsaf pleidleisio beth bynnag i bleidleisio am ein hymgeiswyr i’r Cynulliad. Os byddwn yn cynnwys gwybodaeth am ein hymgeisydd Comisiynydd yn ein taflenni a siarad â phleidleiswyr amdano ar stepen y drws, gallwn argyhoeddi y rhan fwyaf ohonynt i bleidleisio Llafur, yn ogystal ag ar gyfer y Cynulliad
  • Bydd ymgeisydd Plaid Cymru. Bydd hyn yn tanseilio pleidlais graidd Winston Roddick yn y Gorllewin
  • Bydd y Torïaid yn ymladd ymgyrch aruthrol. Bydd y frwydr am y gyfran fwyaf o’r bleidlais ar draws Gogledd Cymru rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr.

Ond er ein bod yn sefyll siawns dda o gipio’r lle cyntaf, er mwyn ennill yr etholiad bydd angen ennill ail dewisiadau. Bydd hyn angen ymgeisydd credadwy efo hanes difrifol.

Dyna pam yr wyf yn rhoi fy hun ymlaen eto – a pam yr wyf yn gofyn i chi am eich cefnogaeth. Dydw i ddim angen bod yn ymgeisydd yn yr etholiad hwn. Dwi’n ddigon ffodus i gael swydd wych fel Prif Weithredwr sefydliad gwirfoddol sy’n darparu cyngor i ddinasyddion Gogledd Orllewin Cymru pan fyddant ei angen fwyaf. Ond gallaf weld y cyfle gorau o ethol comisiynydd blaengar ydy efo fi fel yr ymgeisydd Llafur. A dim ond drwy ethol Comisiynydd blaengar gallwn symud i ffwrdd o gael un person yn gwneud yr holl benderfyniadau am blismona i system gynhwysol, lle mae’r Comisiynydd yn adeiladu consensws ar yr hyn sydd angen ei wneud drwy ddod â chymunedau a’r heddlu at ei gilydd.

Dwi’n falch o gael cefnogaeth y Blaid Gydweithredol ac os ddewisir fi byddaf yn sefyll fel ymgeisydd Llafur a Chydweithredol.

Yn y detholiad hwn dydy’r ymgeiswyr ddim yn cael mynediad i’r rhestr aelodaeth.Byddaf yn ddiolchgar os ydych yn fodlon pasio’r neges ymlaen i aelodau eraill a’u hannog i ddod i’r cyfarfod priodol:

Aberconwy & Gorllewin Clwyd (cyfarfod ar y cyd) Nos Fawrth 09/02/2016   7:30 y.h.
Clwb Llafur Cyffordd Llandudno

Arfon    Nos Iau 11/02/2016 7 y.h.   Cyngor Tref Caernarfon, Ystafell Menai LL55 1AT

De Clwyd & Wrecsam (cyfarfod ar y cyd) Nos Wener 12/02/2016   7 y.h.
Canolfan Maesgwyn, Ffordd Lelog, Wrecsam LL11 2BB

Mae gan bob etholaeth un bleidlais, a bydd pwy bynnag sy’n cael y mwyafrif o’r deg yn ennill. Mae angen i’r Aelodau fod yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod er mwyn pleidleisio. Dim ond aelodau a ymunodd erbyn 20 Ebrill 2015 gall cymryd rhan ond mae croeso i aelodau mwy diweddar arsylwi.

Os ydych eisiau cysylltu efo fi ysgrifennwch neges isod neu defnyddiwch y manylion ar y taflen:

Taflen gwybodaeth i aelodau

Advertisements

What do you think?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s